Bu yazımda sizlere, Php barkod okuma işlemini anlatmaya çalışacağım. Bu işlem için Zend kütüphanesinden yararlanacağız ayrıca Codeignigter framework kullanacağız.

codeignigter zend barkod  dosyaları indiriyoruz. dosyalar içerisindeki Zend klasörünü ve Zend.php dosyalarını  application/libraries içerisine kopyalıyoruz sonra Zend.php dosyasını açıp class CI_Zend yazısını class Zend olarak düzenliyoruz(CI_ siliyoruz). ve Controller içerisine aşağıdaki metodlarımızı yazıyoruz

function barkodekle(){
$temp = "IB".rand(000000001, 9999999999)."UN";
$data['bd'] = $temp;
$this->load->view('admin/barkodekle',$data);
} function set_barcode($code){
$this->load->library('zend');
this->zend->load('Zend/Barcode');
Zend_Barcode::render('code128', 'image', array('text'=>$code), array());
function barkodkaydet(){
$barkod= $this->input->post('barkod', TRUE);
$data = array( 'barkod' => $barkod, 'urun_id' => 1, 'tarih' => date('Y-m-d H:i:s') ); }